src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/motorola_google.jpg” alt=”” title=”motorola_google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1909″ />

Google, bu sene i?lerine köstek oluyor diye Motorola’y? sat?n alm??t?. Motorola’y? sat?n ald?ktan sonra, geçti?imiz haftalarda baz? servisleri sonland?ran Google, ?imdi ?irketin bir bölümünü sat?yor. Kablo TV ve ev üzerine olan tüm bölümleri sat??a ç?karan Google, tablet ve mobil bölümünü yine kendi elinde tutacak.

Motorola’n?n bu bölümünü alacak olan ?irket ise Arris Group. Google’dan yap?lan aç?klamalara göre sat?? i?lemleri son a?amaya geldi. Zaman?nda 12.4 milyara sat?n ald??? Motorola’n?n bir bölümünü 2.35 milyar dolara satan Google zaten Motorola’y? patent davalar?ndan kurtulmak için alm??t? ve i?ini çok iyi bir ?ekilde devam ettirdi?ini söyleyebiliriz. Android piyasas?nda da bizleri radikal yenilikler bekliyor diyebiliriz.


0 Yorumlar