• Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

    Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan...

  • Twitter’a bir anda iki yenilik

    Daha önce yaz aylar?nda haberi verilmi? olan önizleme butonu olmadan yay?mlanm?? olan görselleri görme özelli?i ?u anda Twitter’a giri? yapm?? durumda. Art?k ba?kalar?n?n payla?m?? oldu?u...

  • Google Plus yeni güncelleme

    Google Plus üye say?s?n? her geçen gün art?r?yor, hatta ?imdiden Facebook ve Twitter’a kafa tutabilecek bir konuma geldi. Çal??malar?n? daha iyisini elde etmek için durmaks?z?n...