Ana sayfa » Etiket arşivi » güncelleme

\ \ \ \

Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan ve ayn? Windows Phone 8 gibi Microsoft’un sahipli?ini yapt??? Skype yeni bir güncelleme daha ald?. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya birkaç yeni özellik eklenirken özellikl performans art?r?m? […]

\ \

Twitter’a bir anda iki yenilik

Daha önce yaz aylar?nda haberi verilmi? olan önizleme butonu olmadan yay?mlanm?? olan görselleri görme özelli?i ?u anda Twitter’a giri? yapm?? durumda. Art?k ba?kalar?n?n payla?m?? oldu?u foto?raflar?, resimleri ve di?er görselleri “görseli göster” butonuna basmadan görebileceksiniz. Ayr?ca sisteme getirilen bir di?er yenilik de yine Twitter’?n ana sayfas?nda. Daha önce ana sayfay? çok temiz tutmaya gayret gösteren […]

\ \ \ \ \

Google Plus yeni güncelleme

Google Plus üye say?s?n? her geçen gün art?r?yor, hatta ?imdiden Facebook ve Twitter’a kafa tutabilecek bir konuma geldi. Çal??malar?n? daha iyisini elde etmek için durmaks?z?n sürdüren Google ekibi, belki de ?u ana kadar yapt?klar? en iyi güncellemeyi sosyal platforma dahil etti. Google Plus’a gelen yeni özellik sayesinde art?k mobil platformlardan foto?raf?n?z?n, resminizin çözünürlü?ünü bozmadan upload […]