src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/vimeo_ios-300×217.jpg” alt=”” title=”vimeo_ios” width=”300″ height=”217″ class=”alignnone size-medium wp-image-1714″ />

?nternet üzerinden video izleme ?ans? tan?yan YouTube’dan bir ba?ka ünlü olan sistem ise ço?unuzun da bildi?i gibi Vimeo’dur. Oldukça büyük bir çevreye hitap eden video payla??m sitesi iOS için geli?tirdi?i uygulamas?na yeni güncelle?tirme paketi getirdi. Program art?k çok daha kullan??l?.

Vimeo’nun iOS versiyonun arayüzü yeni güncelleme ile ba?tan a?a??ya de?i?ti. Tabi bu arayüz de?i?imi ile birlikte eklenen ve ç?kar?lan fonksiyonlar da oldu. Art?k Vimeo’nun iOS versiyonu üzerinden sekmeli site içi gezinti yapabileceksiniz. Bir ba?ka özellik de sosyal a?lar için geli?tirilmi?. Yükledi?iniz videoyu izlerken hiç durdurma i?lemine gerek kalmadan Facebook ve Twitter üzerinden payla?abilirsiniz.


0 Yorumlar