Hotmail ile senelerdir daha da çukura do?ru inen Microsoft birkaç ay önce Outlook internet servisini bizlere sunmu?tu. Kolay ama bir o kadar da i?e yarar arayüzüyle oldukça tutulan Outlook yaz aylar?n?n sonunda 10 milyon kullan?c? toplam??t?. Yeni gelen haber ise Outlook’un ?u anda 25 milyondan fazla kullan?c?s oldu?u yönünde.

Gmail ile k?yas?y bir yar?? içerisinde olan Outlook bir ad?m daha öne geçmek için Android uygulamas?n? yay?mlad?. ?nternet versiyonunda bulunan neredeyse tüm özellikler mobil, Android versiyonda da yer al?yor. ?lk olarak kendi i?letim sisteminde, Windows phone 8’de yay?mlayan Microsoft dünyada en çok kullan?lan i?letim sistemi Android kullan?c?lar?n? da fazla bekletmeden program? sundu.

Outlook Android indir


0 Yorumlar