• WhatsApp yenilendi

    Dünyan?n en çok kullan?lan çevrimiçi mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’e iPhone için yeni bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte kullan?m? daha zevkli ve pratik bir...

  • WhatsApp güncellendi

    Dünyan?n en çok kullan?lmakta olan anl?k mesajla?ma sistemi olan WhatsApp, yeniden güncellendi. iOS 7’nin tasar?m?na ayak uyduran yeni bir arayüz edinmi? olan uygulaman?n fazlas?yla geç...