WhatsApp

Dünyan?n en çok kullan?lan çevrimiçi mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’e iPhone için yeni bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte kullan?m? daha zevkli ve pratik bir hale sokan WhatsApp 2.11.9 sürümüne terfi olurken en çok grup ar?ivleme özelli?i ile dikkat çekecek gibi gözüküyor. Telefon operatörlerinin en büyük gelir kayna?? SMS’in sonunu getiren WhatsApp, ayn? sektördeki rakiplerini de her geçen gün geride b?rakmaya devam ediyor.

??te iPhone için WhatsApp’e gelen yenilikler
– Sohbet ve gruplar? ar?ivleme özelli?i eklendi
– Foto?raf ve videolara ba?l?k ekleme özelli?i eklendi
– Foto?raf çekmek ve göndermek için kameraya h?zl? eri?im tu?u eklendi
– Art?k a??r çekim videolar? da payla?abilirsiniz (Sadece iPhone 5S)
– Art?k videolar? payla?madan önce k?rpabilirsiniz
– Konum payla?: Konum payla??rken uydu ve hibrit harita görüntüleri desteklenmeye ba?land?
– Konum payla?: ??ne ekle ve i?ne ta?? özellikleri kesin konumunuzu payla?man?z? sa?lar
– Yeni medya otomatik indirme özellikleri: Ayarlar > Sohbet Ayarlar? > Medya Otomatik ?ndirme
– Yeni duvar ka??tlar?: Ayarlar > Sohbet Ayarlar? > Sohbet Duvar Ka??tlar? > Duvar Ka??d? Galerisi
– Yeni bildirim sesleri
– Art?k sorun bildirirken ekran görüntüsü ekleyebilirsiniz


0 Yorumlar