Ana sayfa » Etiket arşivi » XBOX 720 fiyatı

\ \

Xbox 720 fiyatı ne kadar olacak

Biz Xbox’?n tan?t?lmas?n? bekleyelim haberler gelmeye devam ediyor. Bu vakte kadar internet üzerinde birçok iddia ortaya at?ld?. Bu iddialar?n ço?u oldukça akla mant??a yatarken tabi ki yalan haberler de bizlere ula?t? ama biz ?imdi belki de bu haberlerden en önemlilerini söylüyoruz. Paul Thurrott ad?ndaki bir internet sitesi sahibi Xbox 720 fiyat?n?n eline geçti?ini ve bu […]

\ \ \ \

XBOX 720’den ilk bilgiler

Geçti?imiz hafta Sony PlayStation 4 düzenlenen mükemmel bir etkinlikle tan?t?lm??t?. Yeni konsolun baz? özellikleri etkinlikte aç?klan?rken baz?lar? aç?klanmad? ve en önemlisi de ak?ll?ca bir hamle olarak konsolun tasar?m? da bizlere gösterilmemi?ti. O günden itibaren herkes Microsoft taraf?ndan gelecek olan hamleyi beklemeye koyuldu. Daha önceden gelece?ini bildi?imiz XBOX 720’nin tan?t?lmas?na pek fazla bir süre kalmad???n? biliyoruz, […]