Ana sayfa » Etiket arşivi » XBOX 720

\ \ \ \ \

Xbox 720 tanıtım tarihi belli oldu

?u anda dünyan?n en çok kullan?lan iki konsolundan birine sahip olan Microsoft bu konsolunun yeni modelini art?k bizlerle bulu?turuyor. Aylard?r Xbox 720’nin üzerinde çal???ld??? zaten belirtiliyordu ama Microsoft taraf?ndan resmi bir aç?klama gelmemi?ti. Bunun yan? s?ra Sony PlayStation 4’ü de Mart ay?nda tan?tm??, Microsoft’tan önce davranm?? ama ak?ll?l?k yap?p tasar?m?n? bizlere göstermemi?ti. Art?k Xbox 720’yi […]

\ \

Xbox 720 fiyatı ne kadar olacak

Biz Xbox’?n tan?t?lmas?n? bekleyelim haberler gelmeye devam ediyor. Bu vakte kadar internet üzerinde birçok iddia ortaya at?ld?. Bu iddialar?n ço?u oldukça akla mant??a yatarken tabi ki yalan haberler de bizlere ula?t? ama biz ?imdi belki de bu haberlerden en önemlilerini söylüyoruz. Paul Thurrott ad?ndaki bir internet sitesi sahibi Xbox 720 fiyat?n?n eline geçti?ini ve bu […]

\ \ \

Xbox 720’den yeni haberler

May?s ay?nda düzenlenecek olan etkinlikte tan?t?lmas? beklenen Microsoft’un yeni oyun konsolu hakk?nda hala resmi bir aç?klama gelmi? de?il. PlayStation 4’ün tan?t?lmas?n?n üzerinden bir aydan uzun bir süre geçti. Microsoft buna ithafen bile en ufak bir ipucu ya da küçük bir sinematik video bile payla?m?yor. Microsoft bu konu hakk?nda aç?klamalarda bulunmasa da internette birçok dedikodu dola??yor. […]

\ \ \ \

XBOX 720’den ilk bilgiler

Geçti?imiz hafta Sony PlayStation 4 düzenlenen mükemmel bir etkinlikle tan?t?lm??t?. Yeni konsolun baz? özellikleri etkinlikte aç?klan?rken baz?lar? aç?klanmad? ve en önemlisi de ak?ll?ca bir hamle olarak konsolun tasar?m? da bizlere gösterilmemi?ti. O günden itibaren herkes Microsoft taraf?ndan gelecek olan hamleyi beklemeye koyuldu. Daha önceden gelece?ini bildi?imiz XBOX 720’nin tan?t?lmas?na pek fazla bir süre kalmad???n? biliyoruz, […]