src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/xbox_one_cod_ghosts.jpg” alt=”xbox_one_cod_ghosts” width=”618″ height=”445″ class=”alignnone size-full wp-image-4614″ />

22 Kas?m’da sat??a sunulan ve ?imdiye kadar PlayStation 4 kadar olmasa da iyi sat?? de?erleri yakalayan Xbox One’dan istatistikler gelmeye ba?lad?. Yeni nesil konsolla birlikte çok önemli birkaç oyun ç?k?? yaparken bunlar?n aras?ndan en çok hangisinin sat?ld??? merak ediliyordu. Ço?u oyuncunun tahmini FIFA 14 ve Ryse: Son of Rome’dan yana olmu?tu ancak hiç de öyle de?il. ??te Xbox One’?n en çok satan oyunu.

Activision geçti?imiz gün yapt??? aç?klamada, Xbox One ç?kmadan önce yap?lan ön al?mlarla birlikte, konsolun ?u an için en çok satan oyununun Call of Duty Ghosts oldu?unu aç?klad?.

Hat?rlanaca?? üzere, daha önce benzer bir aç?klama PlayStation 4 içinde yap?lm??t?. Activision, Infinity Ward taraf?ndan geli?tirilen Call of Duty Ghosts’un PlayStation 4’ün en çok satan oyunu oldu?unu iddia etmi?ti.

Öyle görünüyor ki, Call of Duty ç?lg?nl??? yeni nesilde de h?z kesmeden devam ediyor. Zira Infinity Ward’?n hala oyun motoru de?i?tirmeyi görmezden gelerek kaç senelik IW Engine’? güncelleyerek yeni CoD oyunlar?n? yapmas?, oyun severleri pek rahats?z etmemi? gibi duruyor.


0 Yorumlar