src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/konsol.jpg” alt=”konsol” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-4943″ />

Yeni nesil oyun konsollar?n?n sat??a ç?kmas?yla birlikte büyük bir ilgi görece?i bekleniyordu. Ancak bu denli sat?? de?erlerini yakalay?p tüm rezervleri bo?altaca??n? aç?kças? kimse tahmin etmiyordu. Hem PlayStation 4 hem de Xbox One mükemmel sat?? de?erleriyle halen üretime ve sat??a devam etmekteler; hatta ikisi birden stok s?k?nt?s? ya??yor. Oyuncular?n ma?dur b?rak?lmayaca?? belirtilmi?ti ama bu sözlerini tutamad?lar.

Fakat i?ler beklenildi?i gibi olmad?. Hem PlayStation 4, hem de Xbox One stoklar? dünyan?n büyük bir bölümünde daha piyasaya sürüldü?ü gün tükendi. Ülkemizde bile 13 Aral?k’ta sat??a sunulan PlayStation 4 daha ç?kt??? gün tükendi ve cihaz karaborsada iki kat? fiyatlardan sat?lmaya ba?land?.

Dünyan?n en büyük perakende sitelerinden Amazon, geçti?imiz gün bir miktar daha PlayStation 4 ve Xbox One’u sat??a sundu. Amazon’dan verilen bilgiye göre cihazlar sat??a ç?kt??? andan itibaren 1 dakika içerisinde tam 1000’er adet PlayStation 4 ve Xbox One tüketilmi?.

Do?rusu yeni nesil konsollara olan bu talep ne zaman azalacak gerçekten merak konusu. Bu arada, ülkemizde ?u anda stoklar? tükenen PlayStation 4’ün muhtemelen Ocak ay?nda tekrar sat??a sunulaca??n? da sizlerle payla?al?m.


0 Yorumlar