youtube

Dünyan?n en çok kullan?lan ve birkaç sene öncesinde Google taraf?ndan sat?n al?nan video payla??m sitesi YouTube’dan bazen indirmek istedi?imiz videolar ç?k?yor. Bunlar? hem ak?ll? telefonlara hem de bilgisayara indirmek bir i?kence haline gelebildi?i gibi bolca vaktimizi de harc?yoruz. Ama art?k i?ler daha kolay olacak. Zira Tube2gram ad?nda bir internet sitesi istedi?iniz YouTube videosunu ister Instagram için 15 saniye ?eklinde, ister Vine için 6 saniye ?eklinde isterseniz de tamam?n? indirmenize olanak sa?l?yor.

Nas?l yap?l?r?
YouTube’daki videonun linkini kopyalay?n. Daha sonra Tube2gram.com sitesine girin ve kar??n?za ç?kan kutucu?a linki yap??t?r?n. Videoyu nereye yüklemek istiyorsan?z sitenin üst bölümünde bulunan seçeneklerden birine t?klay?n. Instagram veya Vine’a t?klad???n? takdirde videoyu kesmek için bir araç sizleri kar??layacak. Diledi?iniz aral?klar? formata uygun bir ?ekilde kesebilirsiniz.

YouTube videolar?n? PC’ye indirmek için ise “Custom Video” seçene?ine t?klay?n ve daha sonra “Start Download” seçene?i ile indirin.


0 Yorumlar