Amazon Fire TV Stick

Uzun süredir mini medya oynat?c?lar sektöründe liderli?i Apple TV ile elinde bulunduran Apple TV’ye son dönemde yeni rakipler ç?k?yor. Bundan k?sa bir süre önce Google taraf?ndan Chromecast tan?t?lm??t?. ?imdi ise Amazon da bu sektöre giri? yapt???n? aç?klad?. Amazon Fire TV Stick adl? cihazla birlikte sesli komut veremeyecek olsak da medya oynat?c?s?n?n neredeyse her özelli?ini kontrol edebilece?iz. En çok dikkat çeken özelli?inin ise tasar?m? oldu?unu belirtmemiz gerekiyor.

Sesli komut yok

Amazon Fire TV Stick olarak an?lan yeni cihaz USB bellek görünümüne sahip ve HDMI ba?lant? kap?s? üzerinden televizyon ile ileti?im sa?l?yor. Amazon Fire TV adl? cihaz?n yan?nda gelen uzaktan kumandan?n bir benzeri Fire TV Stick’in yan?nda da sunuluyor ancak yeni cihaz sesli komutlar? desteklemiyor.

Oyun ve video bir arada

YouTube, Hulu, Pandora, Prime Instant gibi video ve müzik servislerini destekleyen Fire TV Stick adl? ürün, oyun oynama olana?? da sunuyor. Çift çekirdekli i?lemciye sahip cihazda 1 GB bellek ve 8 GB depolama alan? bulunuyor. ABD’de Çar?amba gününe kadar 19 dolara sat?lacak cihaz?n normal sat?? fiyat? ise 39 dolar olarak aç?klanm?? durumda.


0 Yorumlar