• Amazon Fire TV Stick

  Uzun süredir mini medya oynat?c?lar sektöründe liderli?i Apple TV ile elinde bulunduran Apple TV’ye son dönemde yeni rakipler ç?k?yor. Bundan k?sa bir süre önce Google...

 • Apple TV oyun kolu

  Özellikle Avrupa ve Amerika’da çok iyi sat?? de?erleri elde eden Apple TV, yeniliklerini bizlere sunmaya devam ediyor; ancak henüz televizyon için hiçbir oyun kolu geli?tirilmi?...

 • Apple TV’de bağlantı sorunu

  2013’le birlikte ülkemizde de resmi olarak sat?lmaya ba?lanan Apple TV’de ilk sorun belirdi. Türk kullan?c?lardan gelen ?ikayetlere göre Apple TV’lerde Wi-Fi sorunu bulunuyor. Mükemmel özellikler...

 • Apple TV Türkiye fiyatı ve özellikleri

  Geçti?imiz ay Türkiye’de resmi bayi açaca??n? aç?klayan Apple bir süre ard?ndan iTunes’un Türkçe versiyonunu da bizlere sunmu?tu. Amerika ve Avrupa’da resmi olarak sat??a sunulan Apple...