• iPad Air Avea

  Apple’?n yeni nesil tabletleri art?k Avea ma?azalar?ndaki yerini ald?. Birçok farkl? kampanya ve taahhüt seçenekleriyle sat??a sunulan iPad Air ve yeni nesil iPad Mini’yi ?u...

 • Apple, kendi hatasıyla yüzleşiyor

  Dünyan?n en de?erli markas? olan Apple geçenlerde sat??a sundu?u ba?ar?l? modellerin ard?ndan ba??n? belaya sokmu? durumda. Neredeyse her ürünü kusursuz olan ve çok be?enilen Apple,...

 • iPad Air Türkiye fiyatı belli oldu

  Apple’?n geride b?rakt???m?z ay tan?tm?? oldu?u iki yeni iPad modeli için Türkiye ad?na önemli aç?klamalar geldi. Daha önce 27 Kas?m’da Türkiye’de sat??a sunulaca?? aç?klanan tabletlerin...

 • iPad Mini yarın tanıtılıyor

  Uzun süredir yeni ürünlerini tan?tmas?n? bekledi?imiz Apple sonunda sürprizlerini yar?n bizlere sunacak. Geçti?imiz günlerde iPhone 5C ve iPhone 5S’i sunarak ilgiyi zaten üzerine çekmi? olan...

 • iPad Mini ne zaman çıkıyor

  Geride b?rakt???m?z ay yeni nesil iPhone’lar?n tan?t?m?n? yapan Apple önümüzdeki günlerde iPad Mini’yi tan?tmaya haz?rlan?yor. Geleneksel olarak her senenin Ekim ay?n?n sonlar?na do?ru etkinlik düzenleyip...

 • iPad Mini’ye altın rengi

  Uzun zamand?r birazdan bahsedece?imiz unvan? elinde bulunduran, hatta geçen günlerde yap?lan ara?t?rma taraf?ndan bile dünyan?n en de?erli markas? seçilen Apple bu de?erini kaybedecek gibi gözükse...

 • iPad Mini Türkiye fiyatı ve satışı

  iPad Mini en sonunda ülkemize giri? yapt?. Apple, distribütör olarak seçimini yine B?LKOM’dan yana kulland?. iPad Mini Türkiye fiyat?, yurtd???ndan getiren kullan?c?lara göre çok daha...

 • iPad Mini satışı

  iPad Mini, geçti?imiz günlerde Apple’?n iPhone’dan sonra ç?kard??? en son kozu olarak piyasaya sürüldü. Ne kadar analistler pek fazla bir sat?? ön görmese de Apple...