• Google Drive 15 GB

    ?nternetin devlerinden biri olan Google kendi a?? içerisinde yeni bir internet olu?turmak ad?na yapt??? çal??malar? s?ra s?ra bizlere sunuyor. Kansas ve San Francisco’da internet a??...

  • Google Drive ve Gmail nedir

    Gmail yeni bir özellik daha kazand?. Google taraf?ndan bu aralar kendisine çok fazla önem verilen uygulama her geçen gün geli?irken en son gelen özellikte Google...