iphone_6_iphone_6_plus

Geride b?rakt???m?z gün milyonlar ekrana kilitlendi ve Apple’?n yeni etkinli?i izlendi. Yeni yap?lan etkinlikte iPhone 6 serisi ve iWatch tan?t?l?rken en çok akla tak?lan konulardan biri de iPhone 6 ile iPhone 6 aras?ndaki farklar oldu. Biz de bu yaz?m?zda bu iki telefonu da detayl? bir ?ekilde ele ald?k. Bu vakte dek gelen dedikodular? do?rulayan büyük ekranl? iPhone 6 Plus, standart iPhone 6’ya oranla daha güçlü duruyor. Ancak iPhone’da ekran büyüklü?üne kar?? olan bir kesmin bulundu?unu da belirtmek laz?m.

Ekran

Apple iPhone 6’da 4.7 inç büyüklü?ünde ve 750 x 1334 piksel çözünürlü?ünde bir ekran kullan?yor. Bu ekran?n keskinlik oranlar? ise 326 ppi. Yani Apple’?n daha önceki Retina ekranlar?yla benzer bir de?er.

iPhone 6 Plus’a bakt???m?zda ekran?n 5.5 inç seviyesine ç?kt???n? görüyoruz. Çözünürlü?ü de yükselten Apple, bu sefer standart bir çözünürlü?ü tercih etmi?. Full HD çözünürlü?ü kullanan telefonun keskinlik de?eri 401 ppi.

?lk olarak safir ekran kaplamas?yla gelece?i dü?ünülen iPhone 6 Plus, iPhone 6 gibi oleophobic ekran koruyucu cam ile geliyor.

Kasa

Apple’?n uzun zamand?r yapmad??? en büyük de?i?iklikleri yapt??? iPhone 6 ailesinde, tasar?m dili daha da yumu?ad? diyebiliriz. Ekran?n büyümesiyle beraber, sert kenarlar yerine daha yumu?ak kenarlar seçen Apple, alüminyum kasas?yla be?eni toplayacak.

?nce bir ekran ayd?nlatmas? ve ekran dokunmati?ini cama alan Apple, iPhone 6’y? da, iPhone 6 Plus’? da epey inceltmi? durumda.

iPhone 6’y? 6.9 mm inceli?inde yapan Apple, iPhone 6 Plus’? ise 7.1 mm seviyesinde piyasaya sürüyor. Yani iPhone 6 Plus, hem daha büyük hem de daha kal?n bir cihaz olacak. Fakat 7.1mm, 5.5 inç bir cihaz için çok iddial? bir rakam. Bunu da belirtelim.

Genel ölçülere bakt???m?zda 138.1 x 67 x 6.9 mm seviyesindeki iPhone 6’y?, 58.1 x 77.8 x 7.1 mm ölçüleriyle izleyen iPhone 6 Plus, tek elle kullanman?n zor oldu?u bir model olacak gibi.

129 gram a??rl??a sahip iPhone 6’y?, 172 gram a??rl?kla izleyen iPhone 6 Plus, a??rl?kta neredeyse 50 gram seviyesinde bir fark ortaya koyuyor.

Apple, tasar?m olarak baz? farkl?l?klar da yapm??. Alt k?s?mda tek hoparlör ?zgaras? dikkat çekerken güç tu?u sa? tarafa al?nm?? ve kamera da d??ar?ya ç?k?nt?l? ?ekilde yer al?yor.

Kamera

iPhone 6 ile iPhone 6 Plus aras?nda kamera konusunda herhangi bir fark bulunmamakta. ?ki cihazda da ayn? kamera seçenekleri var.

Ana kamera taraf?na bakt???m?zda 8 Megapiksel çözünürlü?ünde iShight kamera kullan?l?yorken, ön tarafta 1.2 Megapiksel kamera kullan?l?yor.

Ana kamera 1080p çözünürlü?ünde 60 FPS, 720p çözünürlü?ünde ise 240 FPS h?z?nda video kayd? yapabilen iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri, yine tek fla? görünümü verilmi? çift tonlu LED fla?a sahip.

1.5 mikron piksel geni?li?ine sahip olan iPhone 6 ailesinin kameras?, f/2.2 diyaframl? lense sahip olacak. Cihazda en iyi foto?raf alg?lama, s?ral? çekim, panaroma, HDR gibi özellikler de bulunuyor. Ayr?ca imaj sabitleme de iki cihazda mevcut.

Donan?m

Apple, her zaman yapt??? gibi lansmanda teknik detaylardan uzak durdu. Yani Apple A8 i?lemcisinin resmi olarak tam olarak kaç GHz h?zda çal??t??? bilinmiyor.

Fakat gelen bilgilere göre çift çekirdekli yap?daki Apple A8 i?lemcisi 1.4 GHz h?z?nda çal???yor. iPhone 6’daki iddalara göre 1 GB RAM bulunuyor.

Önceki nesile göre yüzde 25 daha yüksek performans?, yüzde 50 daha az güç tüketimiyle sunacak olan Apple A8 i?lemcisi, 2 milyar transistöre sahip. ??lemci, yeni nesil 20nm teknolojisiyle üretiliyor.

Grafik performans?n?n da geli?tirildi?i i?lemci, iPhone 6 Plus’ta da ayn? olacak. Fakat saat frekans?nda ufak farkl?l?klar?n olaca?? söyleniyor. En az?ndan aradaki ekran çözünürlü?ü fark?n?n olu?turaca?? performans de?i?imlerini dengeleyecek bir frekans fark?n?n iPhone 6 Plus’a eklenmesi bekleniyor. Örne?in iPhone 6’da 1.4 GHz seviyesinde çal???yorsa, bu i?lemci iPhone 6 Plus’ta 1.6 GHz’de çal??abilir.

?ki cihazda da 16 / 64 ve 128 GB haf?za seçenekleri sunan Apple, büyük ihtimalle iki cihazda da 1 GB RAM’e sahip olacak.

1820 mAh’lik bataryaya sahip olan iPhone 6’dan daha fazla batarya kapasitesine sahip olan iPhone 6 Plus, donan?m olarak en büyük fark? batarya performans?nda ortaya koyuyor. iPhone 6 Plus, iddialara göre 2900 mAh’lik bir batarya ile gelecek. Batarya net olarak ?imdilik belli de?il.

3G’de 24 saat telefonla konu?ma süresi sunan iPhone 6 Plus’?, 14 saatlik rakamla izleyen iPhone 6, pil olarak iPhone 5S’e benzeyen bir karakter çizecek. Fakat iPhone 6 Plus’?n ?arj? daha üst seviyeye kadar dayanacak. Büyük ihtimalle bir günü de ç?karacak.

Apple iki üründe de uzun zamand?r kullanmakta direndi?i NFC’ye de yer verdi. Ayr?ca yeni nesil LTE modem çözümlerini de bar?nd?ran cihazlar, en yeni nesil kablosuz ba?lant? teknolojilerini destekliyor.

Yaz?l?m

OS 8 ile beraber gelen iPhone 6 ile iPhone 6 Plus aras?ndaki en büyük farkl?l?klardan birisi yaz?l?m alan?nda olacak. Çok büyük farkl?l?klar olmasa da, iPhone 6 Plus’?n kullan?m? daha çok iPad’e benzeyecek.

Menüleri de sa?a sola yatabilecek olan iPhone 6 Plus, pek çok konuda iPad ailesiyle benze?iyor. WEB sayfalar?n? yüzde 100 ölçekle gerçek boyutlar?nda açacak olan iPhone 6 Plus, iPad modellerindeki gibi yatay modda uygulamalar? çift panel format?nda açabiliyor.

iOS 8’de bariz farkl?l?klar? olmayacak modelleri ay?ran en büyük farkl?l?klar bunlar olacak.

Sat?? tarihi ve fiyatland?rma

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için ön sipari?ler 12 Eylül’de ba?layacak. Cihazlar belli ba?l? ülkelerde 19 Eylül’de sat??a sunulacak. 2015 sonuna kadar 115 ülkede resmen sat??a ç?kacak olan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus aras?nda ise 100 dolarl?k bir fark mevcut.

Cihazlar?n fiyatlar?na gelince; Apple Store üzerinden yap?lacak al?mlarda iPhone 6 4,7 inçlik model 2.349 TL’den ba?layan fiyatlarla sat?lacak. iPhone 6 Plus 5,5 inç model ise 2.649 TL’den ba?l?yor.

Fiyatland?rmalar ?u ?ekilde:

iPhone 6 16 GB model 2.349 TL
iPhone 6 64 GB model 2.649 TL
iPhone 6 128 GB model 2.949 TL

iPhone 6 Plus 16 GB model 2.649 TL
iPhone 6 Plus 64 GB model 2.949 TL
iPhone 6 Plus 128 GB model ise 3.249 TL


0 Yorumlar