src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/xbox_one1.jpg” alt=”xbox_one” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5175″ />

Geride b?rakt???m?z aylarda yeni nesil konsolu olan Xbox One’? sat??a sunan Microsoft, PlayStation 4’ten 100 dolar daha pahal? bir fiyata satsa da çok iyi sat?? de?erleri elde etmi?ti. Ancak buna ra?men Microsoft’un rahat durmad???n?, YouTube’da Xbox One’? öven videolar yükleyen kullan?c?lara ödeme yapt??? ortaya ç?kt?.

Kullan?c?lar?n yükledikleri videolar?n 30 saniyeden uzun olmas? ve Xbox One’?n olumlu yönlerini ön plana ç?karmas? halinde, her bin gösterim ba??na ekstra 3 dolarl?k ödeme ald?klar? anla??ld?. Ünlü bir You Tube kanal?n?n yöneticilerinden birinin Twitter hesab?nda itiraf etti?i olaya göre, kendi kanallar?nda yay?nlanan içeriklere ödedikleri içerik ücretinin üstüne Microsoft da be?endi?i Xbox One videolar?na ekstra 3 dolar/CPM ödeme yap?yor. Ancak söz konusu yönetici daha sonra bu Tweet’ini sildi.

Microsoft’un bu hamlesi ile say?s?z içerik üreticisi olan You Tube’da Xbox One hakk?nda çok say?da “amatör” reklam filmi üretmeyi amaçlad??? dü?ünülüyor. Viral reklamlar?n cirit att??? günümüzde bu duruma çok da ?a??rmamak laz?m asl?nda…


0 Yorumlar