src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/ps4_xb1.jpg” alt=”ps4_xb1″ width=”580″ height=”326″ class=”alignnone size-full wp-image-4355″ />

Yak?n zaman içerisinde yeni nesil oyun konsollar?n?n ikisi de raflardaki yerini alacakken ortadaki çeki?me gün geçtikçe k?z???yor. Son olarak PS4’te 1080p görüntü kalitesinde çal??makta olan ço?u oyunun Xbox One’da 720p kalitede çal??mas? oyuncular? PS4’e do?ru daha da fazla yöneltirken ortaya yeni bir detay daha ç?kt?.

Cihazlar?n ç?k?? tarihi yakla?t?kça Sony ve Microsoft cephesinden yap?lan aç?klamalar?n dozaj? da yava? yava? art?yor. Son olarak Sony ad?na konu?an Jim Ryan, Playstation 4’ün avantajlar?na bir kez daha vurgu yapt?.

Ryan, Playstation 4’ün ç?k?? döneminde tam 34 oyunun piyasaya sürülece?ini ve bu oyunlar?n yar?s?n?n Xbox One’da bulunmayaca??n? belirtti. Ryan, Playstation 3’te oldu?u gibi Playstation 4’te de özel oyunlara önem verdiklerinin alt?n? çizdi. Sony’li yetkililere göre, Playstation 4’ün ç?k?? takviminde daha fazla oyunla gelecek olmas? ve Xbox One’a göre 100$ daha ucuz olmas? cihaz?n sat??lar?na bir hayli etki edecek.

Sony taraf?ndan 2. faz grubuna dahil edilen ülkemizde, Playstation 4’ün piyasaya sürülmesi Aral?k ya da Ocak ay?nda gerçekle?ecek. Xbox One’?n, Türkiye’de ne zaman sat??a sunulaca?? ise henüz kesinlik kazanm?? de?il.


0 Yorumlar