• Spotify yükseliyor

    2008 y?l?nda kurulan ve ilk yay?n?na Amerika’da ba?layan Spotify geli?im sürecini halen devam ettiriyor. ?u an milyonlarca üyeye sahip olan popüler müzik yay?n sitesi geçti?imiz...

  • Sony müzik kataloğu Yandex

    Zaten aylard?r bünyesinde online olarak müzik dinleme özelli?ini bulunduran Yandex, ?imdi bu özelli?ini daha kapsaml? hale getirdi. Arama sonuçlar?ndan dinleyebildi?imiz müziklere Sony Müzik ad? alt?nda...