• iPhone 6 konsept tasarım

    Bu vakte kadar ç?kard??? tüm ürünlerin hem teknik özellikleri hem de tasar?m? bak?m?ndan büyük övgüler toplayan Apple, iphone 5 ile bu serisine kötü bir son...

  • Google Translate Resim Algılama

    Google Translate bir süredir ihmal etti?i Translater uygulamas?na da el att?. K?sa bir zaman önce piyasaya ç?kard??? ve tüm di?er çeviri sözlükleri saf d??? programa...