src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/firefox_logo-300×225.jpg” alt=”” title=”firefox_logo” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-1953″ />

Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i bildirgede bu durum için birçok ?ikayet ve talep ald?klar?n? dile getirdi. Yani Mozilla Firefox 64 Bit tekrar dönebilir.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Benjamin Smedberg, 64 Bit Firefox’u yine de geli?tirmeyeceklerini ama 32 bit ama 64 Bit’i destekleyen bir yaz?l?m yapmaya çal??t?klar?n? belirtti. Mozilla’n?n Firefox’u 64 Bit üretmemesinin nedeni de uygulama içerisindeki eklentilerin desteklememesi. ?u anda geli?tirme i?lemi neredeyse soan ermi? olan 32 Bit ama 64 Bitte çal??an Firefox uzun sürecek olan testlerden sonra bizlerle bulu?turulacak.


0 Yorumlar