• Firefox önemli anlaşmaların altına imza attı

  ?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem...

 • Mozilla Firefox 64 bit indir

  Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i...

 • Firefox OS Simulator indir

  Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS...

 • Firefox’un 2012 planları ortaya çıktı

  Mozilla Firefox’un geli?im h?z?n? art?rmak için son bir y?ld?r yo?un çal??malar gösteriyordu. ?irketin bu yöndeki planlar? gün yüzüne ç?kt?. Mozilla’n?n bloq’unda yer alan bilgilerde Firefox...