Google Chrome’un en çok dert yak?n?lan ve en çok sorunlara yol açan aç??? en sonunda kapat?l?yor. Bu vakte kadar bu konu hakk?nda hiçbir ?ey yapmayan Google, art?k bizleri dikkate alm?? gibi gözüküyor çünkü art?k hiçbir program ve hiçbir site bizim iznimiz olmadan taray?c?m?za yeni bir eklenti kuramayacak.

Google Chrome’da kullan?c? izni olmadan yüklenen eklentiler sayesinde bilgisayar?nz?a keylogger yerle?ebilir, buradan tüm gizli ve özel bilgileriniz ba?kalar?na s?zd?r?labilir. Yeni ç?kacak olan sürümde, yani 25. Google Chrome’da bu özellik art?k ba??m?z? yakmayacak. Bir yaz?l?m ya da internet sitesi sizlere bir eklenti yüklemeye kalk??t???nda a?a??daki gibi bir pencere sizlere de belirecek ve bunun sak?ncalar? aktar?lacak.


0 Yorumlar