src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/windows_blue.jpg” alt=”” title=”windows_blue” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1830″ />

Windows Blue, bu aylar içerisinde internet üzerinde Microsoft ad?na konu?ulan en büyük konular aras?nda yer al?yor. Windows 8 ç?kt? ama arkas?ndan gelecek güncelleme ?imdiden merak ediliyor ve bunun devam? olarak da Windows Blue gösteriliyor. Yaln?z Microsoft’tan hala resmi bir aç?klama elimize ula?m?? de?il.

Ne kadar Microsoft bu konuda gizli kalmay? tercih etse de neredeyse tüm özellikleri ve raporlar? ile birlikte Windows Blue elimize ula?t?. Windows Blue, 2013’ün orta aylar?nda bizlerle bulu?acak ve Windows 8’e büyük yeni özellikler katacak. Bir optimizasyon da 7 inç tabletler için yap?lacak. Böylelikle tablet piyasas?nda fiyatlar?n dü?mesini da ola?an kar??layabiliriz.


0 Yorumlar