src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/facebook_messenger-300×271.jpg” alt=”” title=”facebook_messenger” width=”300″ height=”271″ class=”alignnone size-medium wp-image-1766″ />

Facebook Messenger’dan yeni bir devrim daha geliyor. TElefonlara smsssiz mesajla?ma ?ans? tan?yan ilk programlardan olan Facebook Messenger, art?k WhatsApp gibi olabilir. Son zamanlarda ortada dola?an haberler do?rultusunda biz de Facebook’un WhatsApp’i sat?n alaca??n? dü?ünüyorduk ama Facebook kendisi geli?tiriyor.

Telefon operatörlerinin en büüyk gelir kayna?? olan smslere son getiren WhatsApp, kendi sunucusu üzerinde mesajlar? tutarak telefonlar aras?nda anl?k mesajla?may? sa?l?yordu. Facebook da yeni messenger?n? böyle geli?tirecek ve Facebook Messenger kullanman?z için Facebook hesab?n?z?n olmas? gerekmeyecek. Yani konu?malar?n?z? sadece bir giri? IDsi alarak yapabilecek, facebooku kullanmayacaks?n?z. Uygulaman?n ne zaman gelece?i henüz biliniyor ama ç?kt???nda Facebook Messenger indirme i?lemini sitemizden yapabilirsiniz.


0 Yorumlar