Ana sayfa » Etiket arşivi » ipod touch

\ \ \ \

Google, Haritalar uygulamasını 64 Bit’e güncelleyecek

?ki ay önce Apple’?n yeni nesil ürünlerini tan?tmas?yla birlikte 64 Bitli i?lemciler mobil sistemlerdeki yerlerini de alm??lard?. ?lk ba?ta çok ele?tirilen karar ard?ndan destek görmeye ba?lad? ve 64 bit mimarili mobil i?lemcilerin mobil dünyas?n?n geleceklerinden biri oldu?u belirtildi. Apple’?n en büyük rakiplerinden biri olan Google da bu sisteme destek veriyor ve 64 bit uygulamalar güncellemeye […]

\ \ \ \

YouTube Capture indir

YouTube, Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra daha bir aktif olmaya ba?lad?. Öncelikle y?llard?r al??t???m?z basit arayüzünden kurtulan dünyan?n en büyük uygulamalar?ndan olan YouTube, ?imdi de mobile daha çok önem vermeye ba?l?yor. YouTube Capture adl? program bugün iOS i?letim sistemli telefonlar için kullan?ma aç?ld?. Sadece iPod Touch ve iPhone kullan?c?lar?n?n yararlanabilece?i bu YouTube Capture adl? program […]