Ana sayfa » Etiket arşivi » firefox os

\ \ \ \

Firefox önemli anlaşmaların altına imza attı

?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem Android’in taht?n? y?kamazken bu sefer de Mozilla bunun için u?ra??yor. Geride b?rakt???m?z sene Firefox OS’u mobil telefonlara getiren ve 14 farkl? ülkede sat??a sunan firma ?imdi iki yeni isimle daha […]

\ \ \

Firefox OS Simulator

Birkaç gün önce Firefox OS kullanan ilk ak?ll? telefonlar sat??a sunulmu?tu. Alcatel ve ZTE ile ayn? anda iki tane giri? segmentinde kendi i?letim sistemini kullanan telefonlar? ?spanya’da ç?karan Firefox bu deneyimi bilgisayar üzerinden ya?amam?z? da sa?l?yor. Firefox OS Simulator sayesinde yeni i?letim sistemini web üzerinden test edebilece?iz; bunun için ihtiyaç duydu?umuz tek ?ey Firefox taray?c?s?. […]

\ \ \ \ \

Firefox OS Simulator indir

Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS Simulator, Firefox taray?c?larda da denendi; 16 ve 17 versiyon üzeri Firefox uygulamalar?nda çal???yor. Firefox OS Simulator’u a?a??da verdi?imiz linkten indirebilirsiniz. Boyutunun 100 MB’a kadar ula?t???n? hat?rlatt?ktan sonra bunun bir eklenti […]