• Firefox önemli anlaşmaların altına imza attı

    ?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem...

  • Firefox OS Simulator

    Birkaç gün önce Firefox OS kullanan ilk ak?ll? telefonlar sat??a sunulmu?tu. Alcatel ve ZTE ile ayn? anda iki tane giri? segmentinde kendi i?letim sistemini kullanan...

  • Firefox OS Simulator indir

    Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS...