src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/ps2.jpg” alt=”” title=”ps2″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2069″ />

Tüm oyun tarihinin en ba?ar?l? konsolu olarak kabul edilen PlayStation 2’nin üretimi art?k sona erdirildi. Dün ak?am saatlerinde Sony’den yap?lan aç?klamada daha önce üretimi Japonya’daki fabrikada durdurulan ürünün art?k tüm dünyadaki fabrikalarda üretilmeyece?i aç?kland?. PS2, gerek donan?m? gerekse kitlesi olarak büyük bir yap?ya sahipti.

2000 senesinde piyasaya sürülen ve bu seneye kadar 150 milyon tane satmay? ba?aran PlayStation 2’nin sat???n?n durdurulmas? PlayStation 4’ün her an ç?kabilece?inin sinyalini veriyor; çünkü PlayStation 1’in üretimi durduruldu?unda aradan bir ay geçmemi?ti ki PlayStation 3 sat??a sunulmu?tu. 2006 y?l?ndan, yani PlayStation 3’ün ç?k???n?n ard?ndan bu yana 7 sene geçti?ine göre art?k PlayStation 4’ün zaman? gelmi? demektir.


0 Yorumlar