PS Vita TV sevildi, Sony’nin geçen günlerde tan?t?m?n? yapt??? PS Vita TV’nin Amazon Japonya’da ki ön sipari? stoklar?n?n ?imdiden tükendi?i bildirildi. PS Vita oyunlar?n? TV ekran?ndan oynamam?z? sa?layacak olan PS Vita TV, PS4’le de uyumlu olacak. PS Vita TV sayesinde Playstation 4’ünüz ba?ka bir odada kurulu olsa bile, kendi odan?zda Playstation 4 keyfini sürebileceksiniz.

PS Vita TV’nin Japonya’da bu kadar ilgi ile kar??lanmas?n?n as?l sebebinin de PS4’e uzaktan eri?im sa?lamas? oldu?u tahmin ediliyor.

PS Vita TV, 8 GB haf?za kart? ve DualShock Pro 3 ile birlikte 150 dolardan sat??a sunulacak. PS Vita TV ilk olarak Japonya’da, 14 Eylül’de raflardaki yerini alacak.

PS Vita TV’nin üzerinde Ethernet, USB 3.0 ve PS Vita kart giri?i bulunacak. Dip not olarak ?unu da belirtelim. PS Vita TV, ?u anda hali haz?rda sat??a sunulmu? olan bütün PS Vita oyunlar?n? desteklemeyecek.


0 Yorumlar