Microsoft, Windows 8’de birçok de?i?iklik yapt?, birçok yenilikler getirdi ama baz? özelliklerinden yine ödün vermedi. Kullan?c?lar?n en çok talep ettikleri Windows ba?lang?ç ekran? de?i?tirme ayarlar? yine Windows 8’de yer almad?. Ama programc?lar henüz beta süresindeyken bile windows 8 ba?lang?ç ekran? de?i?tirme uygulamas?n? yazd?.

Modernback Changer adl? program size ücretsiz olarak ba?lang?ç ekran?n?z? de?i?tirme olana?? sa?l?yor. ?ki ayr? ayar? bulunan program sayesinde ilk bölümden ba?lang?ç ekran?na istedi?iniz görseli yükleyebilir, ikinci bölümden ise ba?lang?ç ekran?n?n rengini de?i?tirebilirsiniz. Modernback Changer adl? program?n nas?l kullan?ld???na dair bir de video yap?ld?. A?a??daki videoyu izleyerek daha ayr?nt?l? bilgiye ula?abilirsiniz.


0 Yorumlar