windows-8-store

Windows Store büyümeye devam ediyor, 100.000 uygulama baraj?n? a?acak olan market, yüz milyonlarca indirme rakamlar?na ula?m??. Microsoft tam olarak marketteki indirme de?erlerini payla?masa da, Windows 8.1 ile oranlar?n biraz daha yükselece?i umut ediliyor.

Windows ekosistemi için hala pek çok uygulama internet sitelerinden .exe olarak indiriliyor ve harici olarak yükleniyor. Pek çok uygulama firmas?n?n metro tabanl? uygulamas? olmad??? için, markete de bu uygulamalar? yüklemiyorlar.


0 Yorumlar