src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/surface_pro-300×231.jpg” alt=”surface_pro” width=”300″ height=”231″ class=”alignnone size-medium wp-image-3145″ />

?ubat ay?nda Türkiye teknoloji pazar?na sundu?u 128 GB’l?k modeliyle Surface Pro’yu sat??a ç?karan Microsoft bu sefer de 256 GB’l?k modeli getiriyor. Tablet ve dizüstü bilgisayar modellerini ilk kez bir arada kullan?c?larla bulu?turan Microsoft Surface Pro mükemmel, ??k ve ince tasar?m?na ra?men çok iyi bir performans gücüne sahip. ?lk geli?tirdi?i Surface RT ile isteneni yakalayamayan Microsoft bunun as?l nedeni olarak o i?letim sisteminin .exe çal??t?rmamas? oldu?unu dile getirmi?ti. Surface Pro’da böyle bir sorun bulunmazken elde edilen sat?? de?erlerinin de tatmin edici oldu?unu belirtelim.

128 GB’l?k SSD diskiyle iyi performans sa?layan ama küçük bir depolama alan? bar?nd?ran ilk Microsoft Surface Pro’dan sonra 256 GB SSD’ye sahip olan yeni Surface Pro da yak?n zamanda sat??a sunulacak. 10.6 inç boyutunda ekran büyüklü?üne sahip olan cihaz Full HD kalitesinde görüntü sunacak. i5 i?lemci ile çal??acak olan bilgisayar?n söz konusu i?lemcisinin ne kadar performans sa?layaca?? henüz aç?klanm?? de?il ama Ram’inin 4 GB olaca??n? söyleyelim. 256 GB’l?k Microsoft Surface Pro fiyat? 1.184 dolar olarak belirlendi.


0 Yorumlar