Android 5.0 Lollipop

Bundan tam bir ay sonra kullan?ma aç?lacak olan Android 5.0 Lollipop hakk?nda bilgilendirilmeye devam ediyoruz. Birkaç gündür firmalar hangi cihazlar?na bu deste?i vereceklerini aç?klamaya ba?lam??lard?; biz de bunlar?n hepsini bir yaz? içinde birle?tirdik. Bu vakte dek sadece LG hangi telefonlar?nda Android 5.0 kullanaca??n? aç?klamad?. Ço?u telefonu desteklemeyecek olan Android 5.0 genellikl üst segmentte yer alan telefonlarda bizlerle bulu?acak.

Google Nexus ve Google Play Edition cihazlar?:

Google’?n Nexus markal? modelleri ve di?er üreticilerin referans Android i?letim sistemini kullanan Google Play Edition cihazlar?, ilk Android 5.0 Lollipop güncellemesini alacak cihazlar olacak. Bu cihazlar ise;

Nexus modelleri

Nexus 4
Nexus 5
Nexus 7 (2012)
Nexus 7 (2013)
Nexus 10

Google Play Edition modelleri

HTC One (M7)
HTC One (M8)
Samsung Galaxy S4
Moto G
Sony Z Ultra
LG G Pad 8.3

Android One modelleri

Micromax Canvas A1
Spice Dream UNO
Karbonn Sparkle V

Motorola Modelleri

Google’?n sat?n ald??? ve hala mobil k?sm?n? elinde tuttu?u Motorola, t?pk? Google’?n Nexus modelleri gibi referans ve rafine Android deneyimini sizlere sunuyor ve hemen güncellemeleri de al?yor. ??te Motorola’n?n Android 5.0 Lollipop alacak modelleri.

Moto X
Moto X 2nd Gen.
Moto G
Moto G 4G LTE
Moto G 2nd Gen.
Moto E
Droid Ultra
Droid Maxx
Droid Mini

Sony Modelleri:

Güncelleme konusunda orta ve alt segment kullan?c?lar?n? biraz üzen Sony, Xperia Z ile beraber ç?kan üst segment modellerine ise iyi bak?yor. Firma Android 5.0 Lollipop güncellemesi verece?i cihazlar?n? da h?zl? bir ?ekilde aç?klad?.

Xperia Z
Xperia ZL
Xperia ZR
Xperia Z1
Xperia Z1s
Xperia Z Ultra
Xperia Z1 Compact
Xperia Z2
Xperia Z2 Tablet
Xperia Z3
Xperia Z3v
Xperia Z3 Compact
Xperia Z3 Tablet Compact

HTC Modelleri:

90 gün içerisinde Android 5.0 Lollipop güncellemesini verece?ini aç?klayan HTC, ?imdilik 4 modeline bu güncellemeyi verecek. Bakal?m di?er modeller ne olacak bekleyip görece?iz.

One (M7)
One (M8)
One mini
One mini 2

Samsung Modelleri:

Android 5.0 Lollipop’un ç?kmas?n?n ard?ndan Samsung’un resmi bir aç?klamas? yok. Fakat Galaxy Note 4 tan?t?m?nda verilen bilgilere göre oldukça h?zl? bir ?ekilde Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 Lollipop güncellemesi verilecek.

Fakat di?er modeller için resmi bir aç?klama yok. Samsung’un güncelleme bekleyen pek çok üst seviye performansl? cihaz? mevcut. Bir aç?klama bekleniyor.

LG Modelleri:

LG’den de bir aç?klama henüz gelmedi.

Nvidia:

Nvidia’n?n Tegra K1 i?lemcisini kullanan SHIELD Tablet modeli güncelleme alacak cihazlar aras?ndaki yerini al?yor.


0 Yorumlar