src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/dunyanin_en_buyuk_sitesi-300×226.jpg” alt=”” title=”dunyanin_en_buyuk_sitesi” width=”300″ height=”226″ class=”alignnone size-medium wp-image-1135″ />

Senelerdir dünyan?n en çok kullan?lan internet sitesi olan Google taht?n? kapt?rd?. Web analiz sitesi olan Alexa taraf?ndan güncellenen bilgiler do?rultusunda dünyan?n en çok ziyaret edilen sitesi art?k Facebook. Dünyada en çok kullan?lan ?eyler aras?na giren bilgisayar internet olmasa tabi ki bu kadar popüler olmazd?.

Tabi internet siteleri de yapt?klar? yay?n, içerik ve sistem bak?m?ndan birçok dala ayr?l?yor. Google gibi arama motorlar? varken Facebook gibi sosyal! a?lar da çok say?da mevcut. Ama Alexa’n?n son payla?t??? bilgiler Facebook’un Google’? devirdi?i yönünde. Son 6 ayda yüzde 49 hisse kayb? ya?ayan Facebook geçti?imiz gün kendi arama motorunu yapaca??n? dile getirerek hisselerinde bir art?? ya?am??t?. Art?k bu haberin ard?ndan bu art?? kendini devam ettirecektir.


0 Yorumlar