src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/galaxy_s4-300×182.jpg” alt=”galaxy_s4″ width=”300″ height=”182″ class=”alignnone size-medium wp-image-3012″ />

?ki ay önce resmi tan?t?m? gerçekle?tirilen Samsung Galaxy S4 sat??? sunulal? pek fazla bir zaman geçmedi. Sat??lar?n? kutlamak için bir toplant? düzenleyen Samsung yetkilileri yapt?klar? aç?klamalar ile gerçekten ?a??rtt?lar. Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S4 sadece dört günde 4 milyondan fazla sat?? gerçekle?tirmi?. Nisan ay?n?n sonunda dünyan?n neredeyse her ülkesindeki telefon operatörlerine telefonlar? gönderdiklerini dile getiren yetkililer bu sat??lar?n ilk dört gün içinde tükendi?ini sözlerin eklediler. Bundan önce bu rekor Samsung Galaxy S3’ün elinde bulunuyordu, böylelikle serinin rekoru ba?ka bir telefona kapt?r?lm?? de?il.

Samsung Galaxy S3, 21 günde 3 milyon sat???na ula?m??t?. Bu de?er bile o zamanlarda büyük bir rekor olarak gözükürken S4’ün dört günde dört milyondan fazla satmas? ?a?k?nl??a sebep oluyor. Galaxy S serisinin ?u ana kadar bir popülarite kaybetmedi?ini aç?klayan Samsung yetkilileri bu cumaya kadar 6 milyon, ay sonuna kadar da 10 milyon Galaxy S4 sat??? yapmay? beklediklerini ifade ettiler. iPhone 5 ise sat??a sunuldu?u ilk 7 gün, bir hafta içinde 5 milyondan fazla sat?? gerçekle?tirmi?ti.


0 Yorumlar