src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/myspace.jpg” alt=”” title=”myspace” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2116″ />

Bundan 6 – 7 sene öncesinin en popüler sosyal a?? olan ama ard?ndan ününü çok büyük bir yükseli?e geçen Facebook’a kapt?ran MySpace hala bir yerlere tutunmaya çal???yor. Birkaç ayd?r yeni bir tasar?m üzerinde çal??t?klar?n? belirten yetkililer yeni tasar?m? sonunda site arayüzüne entegre ettiler; ba? rolde ise Justin Timberlake bulunuyor.

Her zaman müzi?e ve ?ark?c?lara önem veren MySpace, yeni tasar?m?nda da müzikle dolu dolu olacak. Alt barda bulunan araç çubu?u ile istedi?iniz zaman müzik dinleyebilecek,, az i?levle kendi playlistinizi olu?turabilecek ve popüler müzik makalelerini okuyabileceksiniz. Ku?kusuz birkaç sene sonra albüm ç?karan Justin Timberlake’in de MySpace’in yükselmesinde katk?s? fazla olacakt?r, tabi MySpace tekrar yükselmeyi ba?arabilirse.


0 Yorumlar