src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Philips-DesignLine-300×201.jpg” alt=”Philips DesignLine” width=”300″ height=”201″ class=”alignnone size-medium wp-image-2897″ />

??letim sistemlerinin bilgisayarlardan sonra mobil cihazlara, yani telefon ve tabletlere geçmesinin ard?ndan televizyonlara geçti?ini ilk olarak Samsung Smart TV ile görmü?tük. Bundan sonra gelen televizyonlar ise Samsung’un ürününden daha profesyonel özellikler ortaya sundular. Telefon sektöründe art?k neredeyse yok olsa da televizyon piyasas?n?n yine de en büyüklerinden biri olan Philips de bir Smart TV geli?tirdi: Philips DesignLine. Ülkemizde de sat??a sunulan Philips DesignLine tan?t?m etkinli?i dün gerçekle?tirilirken televizyonun tüm özellikleri ve fiyat? aç?kland?.

Philips Design Line hakk?nda aç?klamalarda bulunan TP Vision Türkiye Genel Müdürü Faruk Kocaba?, televizyon kapal? oldu?u anda ekran? koruyan özel bir sistemin televizyonun ön cam?nda yer ald???n?, ayr?ca bu cam?n televizyon kapal?yken bile hareketli görüntü sundu?unu dile getirdi. 117 cm, yani 46 inçlik ve 55 inçlik boyutlar?yla sat??a sunulan Philips Design Line fiyat? olarak 10 bin 99 lira belirlendi. 55 inçlik model ?u anda ülkemizde yer al?rken 46 inçlik di?er modelin gelmesine birkaç hafta daha var. Mükemmel bir televizyon deneyimi ya?atacak olan Philips Design Line’? yak?n zamanda ço?u teknoloji marketinde bulabileceksiniz.


0 Yorumlar