src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/playstation_portable_fiyati-300×225.jpg” alt=”” title=”playstation_portable_fiyati” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-1161″ />

PlayStation, yeni PS3 modelini ç?kard???n? aç?klarken bir müjdeli haber daha verdi. Playstation Portable’?n fiyatlar?nda indirime gidildi. Tokyo Game Show’a damgas?n? vuran ve neredeyse fuar hakk?nda haberleri bile geçen bir popülerli?e ula?an Sony’ni yeni indirimi Türkiye pazar?nda da geçerli olacak.

Tokyo Game Show’da firman?n gelecek planlar?n? ve ürünlerindeki yenilikleri anlatan Sony’nin Portable’daki indirim haberi herkesi sevindirdi. Ayr?ca bu indirim göz boyamak için küçük bir miktar de?il, aksine iyi bir miktarda yap?ld?. Playstation Portable’?n fiyat? tam 40 dolar dü?ürüldü. ?u an için sadece Japonya’da geçerli olan indirimlerin yak?n zamanda ülkemizde de geçerli olmas? beklenirken PS Portable’?n bu indirimle ivme kazan?p kazanamayaca?? da soru i?areti.


0 Yorumlar