src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/Steam-Box-Xi3-Piston-300×199.jpg” alt=”” title=”Steam Box Xi3 Piston” width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-2513″ />

Eskiden sadece elimizde PlayStation ve Sega bulunurken Sony’nin ürünü PS varl???n? hala sürdürüyor ama Sega piyasadan çekilmi? durumda. Xbox ve PlayStation’?n yan? s?ra ?imdi yeni oyun konsollar? da yava? yava? piyasay? k?zd?rmaya ba?l?yor. ?lk olarak OUYA bizlerle bulu?acak. Bu Android i?letim sistemli oyun konsolunun ard?ndan ise Stam Box Xi3 Piston geliyor. Linux ile birlikte yürütülen çal??malar sonucunda geli?tirilen Steam Box ?imdiden ön sipari?e aç?ld?. Yeni oyun konsolunu 3 farkl? seçenekle sat?n alabilirsiniz.

Steam Box Xi3 Piston’daki seçenekler direkt olarak dahili haf?za ile orant?l?. Cihaz?n 128 GB, 256 GB ve 512 GB’l?k SSD modellerini alabilirsiniz. Xi3 dört çekirdekten olu?an 3.2 Ghz’lik bir i?lemciye sahip ki bu da oldukça iyi bir performans sunacak. Oyun konsolunun en çok dikkat çeken yanlar?ndan biri de 8 GB rame sahip olmas?. Her türlü Steam Box’?n di?er konsollar? geçti?i görülürken tek eksi yan? ilk dönemde sa?layaca?? oyun deste?i olacak gibi gözüküyor. Steam Box Xi3 Piston fiyat? ilk haftal???na 899 dolar, sonra 999 dolardan oyuncularla bulu?acak.


0 Yorumlar