TOSHIBA Satellite W30DT-A-104

Toshiba yeni nesil bir cihaz? daha sat??a sundu. Tablet – Bilgisayar olarak kullan?lanbilen yeni Toshiba Satellite W30DT-A-104, AMD i?lemci ile desteklenmi?ken özellikle tasar?m?yla gayet dikkat çekiyor. Tasar?m?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de tatmin etmeyi ba?aran yeni nesil dizüstü bilgisayar fiyat konusunda da gayet uygun gibi. ??te Toshiba Satellite W30DT-A-104 inceleme yaz?s?

TOSHIBA’n?n bu en yeni tablet modelinin gücü AMD taraf?ndan üretilen Elite Mobility A4-1200’den al?yor. 1.0 GHz h?z?ndaki bu i?lemciye 500 GB sabit disk, 4 GB bellek ve 13.3 inç 1368×768 piksel çözünürlüklü dokunmatik bir ekran e?lik ediyor. Donan?m özelliklerine bakt???m?zda ürünün özellikle mobil kullan?c?lara hitap etti?ini söyleyebiliriz.

??letim sistemi Windows

Tablet bilgisayarda Windows 8.1 i?letim sistemi kullan?l?yor. Dokunmatik arayüzü destekleyen bu i?letim sisteminin masaüstü modu da yer al?yor. Bu sayede ayr?labilir bir klavyeye sahip olan cihaz? hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz.

Fiziksel klavye ve ayr?labilir yap?

TOSHIBA’n?n bu modeli fiziksel bir klavye ve tablet bilgisayardan olu?uyor. Ayr?labilir bir yap?ya sahip olan bu klavye standart Q dizilimine sahip. Bu klavye sayesinde özellikle masaüstü modunda cihaz? aynen bir bilgisayar gibi kullan?yorsunuz. Klavyenin bulundu?u parçan?n üzerinde USB giri?i de yer al?yor. Klavye, tablete sa?lam bir mekanizma ile tutturuluyor. Bu mekanizma sürgülü bir kilitle korunuyor. Bu sayede tablet k?sm?n?n kazara ayr?l?p yere dü?mesinin de önüne geçiliyor.

Çift pil

Klavyenin üzerinde dahili bir pil de bulunuyor. Benzer bir pil tablette de bulunuyor. Bu iki pil ile cihaz?n toplam pil ömrü 6.5 saate ç?k?yor. Bu da özellikle sürekli hareket halinde olanlar için uzun bir süre. TOSHIBA’y? bu tasar?m için kutlamak laz?m. Zira her harici klavyede pil yer alm?yor. Bu üründe klavyede bulunan pil ek kullan?m süresi sunuyor. Bu da kullan?m aç?s?ndan önemli bir avantaj.
Hem tablet hem bilgisayar
Ürün sadece tablet olarak kullan?ld??? gibi klavyesi ile beraber dizüstü bilgisayar moduna geçebiliyor. Bu da özellikle Exe çal??t?ran, üretkenlik konusunda çal??malar yapan kullan?c?lar için güzel bir haber. Özellikle masaüstü modunda Office, Photoshop gibi uygulamalar? kullanabiliyor olmak önemli bir avantaj. Sahada çal??mak zorunda olan ve bu yaz?l?mlara ihtiyac? olanlar?n sevece?i masaüstü modu önemli bir avantaj sa?l?yor.
Ekran boyutu olarak di?er tabletlere göre daha büyük olan (13.3) TOSHIBA’n?n bu tablet bilgisayar? özellikle sürekli hareket eden, tablet bilgisayar?nda Windows uygulamalar? çal??t?rmak isteyenlere hitap ediyor. Bugünlerde bu tip bir ihtiyac?n?z varsa önerebilece?imiz bir tablet bilgisayar.

Özellikleri

13.3 inç ekran
1366×768 piksel ekran
4 GB Bellek
1 GHz AMD Elite Mobility A4-1200 i?lemci
500 GB sabit disk
Windows 8.1 64 Bit i?letim sistemi
Harici fiziksel Q klavye
mini HDMI ç?k???
Bütünle?ik webcam
microSD bellek yuvas? (tablet üzerinde)
1 adet USB 3.0 yuvas?
Hem klavye hem tablet üzerinde pil
Wi-Fi özelli?i
Tabletin a??rl??? 1 Kg
Klavye ile beraber 2.120 Kg
6.5 saat pil ömrü


0 Yorumlar