Yandex’in yeni ileti?im yüzü Master Yandex’in geçti?imiz hafta Cumartesi günü müjdeledi?i sürprizin ayr?nt?lar? belli oldu:
Lamborghini Gallardo LP560-4

Dünyan?n en üstün teknolojilerinin eseri olan Lamborghini’yi kazanmak isteyen kullan?c?lar?n tek yapmas? gereken, kazan.yandex.com.tr adresini ziyaret edip kaydolarak çekili?e kat?lmak.

1 Mart 2013 – Özkan U?ur’un canland?rd??? Master Yandex karakteri ile geçti?imiz hafta yeni reklam kampanyas?n?n ilk filmini yay?nlayan Yandex, bugün yay?na giren ikinci reklam filmiyle birlikte, ?ansl? bir kullan?c?s?na çekili?le bir adet Lamborghini Gallardo LP560-4 hediye edece?ini duyurdu.

Çekili?e kat?lmak isteyenlerin tek yapmas? gereken, 19 May?s 2013 tarihine kadar Yandex.Browser ile kazan.yandex.com.tr adresini ziyaret ederek kaydolmak. 27 May?s’ta Yandex.Türkiye ofisinde, noter huzurunda gerçekle?tirilecek olan çekili?le belirlenecek olan talihli, 3 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.

Kampanya süresince sosyal medyada #LamborghinimOlsa hashtag’i kullan?lacak.

Yandex.Browser hakk?nda

Türkiye’deki internet kullan?c?lar? için özel olarak yerelle?tirilmi? ilk internet taray?c?s? olan Yandex.Browser, sayfalar?n dört kata kadar daha h?zl? yüklenmesini sa?layan Turbo modu, adres ve arama sat?rlar?n? birle?tiren sade arayüzü, anti-virüs teknolojisi ve Facebook ile entegre çal??abilmesi gibi özellikleriyle öne ç?k?yor. ?nternet taray?c?lar? sektörünün en iyi ve en sevilen teknolojilerini tek çat? alt?nda birle?tiren Yandex, taray?c?s?n?n motoru olarak üreticilerin ço?u taraf?ndan desteklenen WebKit’i ve arayüzünün temeli olarak ise aç?k kaynak kodlu Chromium’u kulland?.


0 Yorumlar