src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/20131105081516_hgst.jpg” alt=”20131105081516_hgst” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4365″ />

??lerini Western Digital’?n alt?nda yürütmekte olan disk geli?tirici firma HGST dünyan?n en çok kapasiteye sahip olan diskini üretti. ?u anda piyasada bulunan hard disklerin en fazla 4 TB’l?k kapasiteye sahip oldu?unu, HGST’nin üretti?i diskin ise 6 TB kapasiteli oldu?unu belirtelim. Bir anda yüzde 50’lik bir art?? sa?lanmas? çok önemli bir detayken üzücü taraf ise bu diskin sat??a sunulmayaca??.

Gün geçtikçe verilerin daha çok yer kaplamas?, daha yüksek depolama kapasitelerine olan ihtiyac? da art?r?yor. Bu anlamda dünyan?n önde gelen disk üreticilerinden Western Digital’e ba?l? HGST, dünyan?n ilk 6 terabyte’l?k diskini ortaya ç?kard?.

Mevcut sabit disklerden farkl? olarak hava yerine helyum gaz?ndan güç alan disk, bu sayede hem çok daha ince disk tepsisine sahip hem de bu sayede daha sessiz ve ?s? sorunu olmadan çal??abiliyor.

Güç tüketimi söz konusu oldu?unda rakiplerine k?yasla yüzde 50 oran?nda daha enerji harcayan cihaz?n maliyeti ise 400 liray? buluyor.

Halihaz?rda piyasada olan sabit disklerin maksimum 4 terabyte’l?k kapasite sundu?unu da belirtelim.


0 Yorumlar