src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/smart_pc-300×229.jpg” alt=”” title=”smart_pc” width=”300″ height=”229″ class=”alignnone size-medium wp-image-1539″ />

Geçti?imiz gün Ç?ra?an Saray?’nda düzenlenen IBM Connected 2012 büyük konu?malara ev sahipli?i yapt?. IBM’in en büyükleri de konferansta yer al?yordu ve ak?ll? bilgisayyarlar ad?na da konu?malar yap?ld?. Ama önce Dr. John Cohn’un bir sözüne yer verelim, gerçekten giri?imcili?in ne demek oldu?unu bizlere gösterdi.

IBM’i 1000 dolar ile açt?klar?na dile getiren profesör ?imdi teknolojinin bu halde olmas?n?n nedenlerinin kendileri oldu?unu belirtti. AK?ll? bilgisayarlara da de?inen Cohn, çiplerle biyolojik yap?lan entegresi üzerine çal??t?klar?n? ve bunun mümkün oldu?unu belirttiler. Yani böyle bir ?ey gerçekle?irse yak?n zamanda doktora da gerek kalmayabilir.


0 Yorumlar