Angry Birds Space

Rovio taraf?ndan geli?tirilen ve ?undan bir hafta öncesine kadar dünyan?n ne çok oynanan mobil oyunu unvan?n? elinde bulunduran Angry Birds’ün birkaç ay önce ç?kan Space versiyonu art?k ücretsiz olarak da??t?l?yor. Size daha önce de aktard???m?z gibi Candy Crush Saga, Angry Birds Saga’y? geçerek mobilde en çok oynanan oyun unvan?n? alm??t?. Büyük ihtimal bu oyunu ücretsiz yapma ata?? da bu unvan kayb? yüzünden geliyor. ?u anda Angry Birds Space’i ücretsiz olarak iOS platformuna sahip olan cihazlar?n?za indirebilirsiniz.

Angry Birds Space’in mant?k olarak normal Angry Birds ile ayn? ama arayüz olarak pek farkl? oldu?unu belirtelim. 160 farkl? haritan?n yer ald??? oyun bitecek gibi gözükmüyor, ancak zaman geçirmek için normal Angry Birds’ten çok daha iyi bir oyun. Oyun içinde çok zor bölümlerin yer ald??? söyleniyor, ancak bu bölümleri uygulaman?n sat?n alma bölümünden özel güçler elde ederek geçebilirsiniz. Yani oyunu ücretsiz indiriyorsunuz ama ultra özel güçler için yine ücret ödemek zorundas?n?z. A?a??daki linklerden Angry Birds Space ücretsiz indir komutunu gerçekle?tirebilirsiniz.

Angry Birds Space ücretsiz indir iPAD HD
Angry Birds Space ücretsiz indir iPhone


0 Yorumlar