src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/ASUS-GeForce®-GTX-680-DirectCU-II-ekran-kart?.jpg” alt=”” title=”ASUS GeForce® GTX 680 DirectCU II ekran kart?” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1962″ />

Asus’tan ekran kart? sektörüne devrim yapan bir donan?m daha geldi. ASUS, GeForce® GTX 680 DirectCU II ekran kart?n? piyasaya sürdü. Asl?nda geçti?imiz sene de buna benzer bir ekran kart? geli?tiren firma bu sefer verdi?i deste?i ve özellikleri iki kat?na ç?kard? ve donan?m?n hacmini dü?ürdü.

ASUS GeForce® GTX 680 DirectCU II ekran kart?, ASUS DIGI+ VRM ve Super Alloy Power teknolojilerini kullanarak normalde sunabildi?inden daha iyi bir performans sa?l?yor ve güvenli?i de üst düzeye ç?kar?yor. 4GB DDR5 video belle?i ile çal??an ekran kart?n?n bir di?er ilgi çekici özelli?i de GPU Tweak. Ayr?ca ASUS GeForce® GTX 680 DirectCU II ekran kart?n? sat?n alan ki?ilere içinde Assassin’s Creed 3 de bulunan 5 oyundan birini alma ?ans? sunulacak.


0 Yorumlar