src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/carbon.jpg” alt=”carbon” width=”498″ height=”311″ class=”alignnone size-full wp-image-5669″ />

Ak?ll? telefonlar?n en büyük sorununun kullan?m süresi, yani batarya ömrü oldu?unu biliyoruz. Buna senelerdir bir çözüm sunulamazken alternatif ?arj yöntemleri geli?tirilmeye çal???l?yor. Son olarak da kol saatimizle telefonumuzu ?arj edebilece?imiz yeni bir model geli?tirildi. EnergyBionics taraf?ndan geli?tirilen Carbon adl? saatte hiçbir ak?ll? telefon özelli?i bulunmazken webde dolanma ve telefon görü?me zaman?m?z? 3 saat fazla art?r?yor. Kickstarter üzerinde proje durumunda bulunan projenin önü aç?k gibi.

Güne? enerjisinin yan? s?ra USB üzerinden de kendi enerjisini yenileyen Carbon saat iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry platformundaki ak?ll? telefonlarla uyumlu çal???yor. Kickstarter sayfas?nda henüz 39 günlük finansman süresi olmas?na kar??n, ilk hedef olan 15 bin dolarl?k fonu çoktan a?m?? durumda olan Carbon, 40 binlik ikinci hedefe ula?mas? halinde toz ve su geçirmezlik özelli?iyle sunulacak.

Carbon saatler beyaz, mavi/beyaz ve turuncu/beyaz renk seçenekleriyle 95 dolar, 115 dolar ve 125 dolarl?k destek kar??l???nda sat?l?yor. Cihaz?n teslimat?n?n ise Eylül 2014’te yap?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar