src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/EasyPad-N8D.jpg” alt=”m” width=”300″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-3771″ />

Ülkemizin lider teknoloji geli?tiricilerinden biri olan Exper’den yeni bir tablet daha geldi. Exper EasyPad N8D ad?ndaki yeni ürün üstün teknik özelliklere sahipken 8 inçlik ekran?yla da Exper’in tablet serisini tamamlamaya yard?mc? olacak. Daha önce 10, 11, 9.7 ve 7 inçlik tabletlerle kar??m?za ç?kan Exper bu sefer 8 inçlik bir tableti sat??a sunuyor. Dual Cortex A9 i?lemci ile çal???yor olan Exper EasyPad N8D 1 GB DDR3 RAM’le birlikte sat??a sunuluyor. 8 inç boyutunda bir ekrana sahip olan tablet 1024×768 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunuyor. Ayr?ca tabletin 8 GB’l?k dahili haf?za kapasitesine sahip oldu?unu, istenildi?i takdirde MicroSD haf?za kart? ile bu alan?n art?r?labilece?ini de belirtelim.

Exper EasyPad N8D, Android 4.1 Jelly Bean i?letim sistemiyle birlikte çal??acak. Tablette TouchWiz arayüzü bulunmuyor, bu yüzden düzenleme konusunda pek de k?s?tlanm?? de?il. Sadece 430 graml?k bir a??rl??a sahip olan tablet WiFi özelli?ine de tabi ki sahip. Pil kullan?m süresi 4.5 saate kadar ç?kan Exper EasyPad N8D fiyat? 399 TL olarak belirlendi, ?u anda teknoloji marketlerinden sat?n alabilirsiniz. Mini HDMI ç?k???yla görüntüyü daha kaliteli yere çekebilece?iniz tablette USB 2.0 giri?leri de bulunmakta. Exper EasyPad N8D’de ön ve arka kamerada yer al?yor ancak bunlar?n kay?t kalitesi hakk?nda bir bilgi internette yer almamakta.


0 Yorumlar