Dünyan?n en büyüklerinden kabul edilen internet üzeri çal??an Wolfram analiz ?irketi Facebook kullan?c?lar? için yeni bir uygulama ç?kard?. Son zamanlarda pek bir güncelleme getirmeyen ?irket haf?zalardan biraz da olsa silinmi?ti. Bu getirdi?i özellikle ile art?k milyarlara hitap ediyor.

Wolfram Alpha Pro ad?ndaki bu program ile Facebook hesab?n?z? en ince detay?na kadar analiz edebileceksiniz. Kaç foto?raf?n?z var, kaç arkada??n?z var, kaç durum iletisi payla?t?n?z ve çok daha fazlas?. Ayr?ca bu analiz sistemi profilinizde eksik olan bölümleri de göstererek sizleri uyar?yor. En ilginç taraf? ise arkada?lar?n?z? medeni hallerine göre s?n?fland?rmas? olmal?. Program? kullanmak için a?a??daki linke t?klay?n?z.

Facebook profil analizi yap


0 Yorumlar