Galaxy Gear 2

Ak?ll? saat teknolojisini Apple’dan önce bizlerle bulu?turmay? ba?aran Samsung, bu saate fahi? bir fiyat belirlemi?, bu nedenden dolay? da istedi?i sat?? de?erlerini yakalayamam??t?. Galaxy Gear ile pek de istedi?ini elde edemeyen Güney Koreli firma saatin ikinci modelinde daha dü?ük bir fiyat belirlemeye karar vermi?. Ve iki ak?ll? saat aras?nda teknik özellik bak?m?ndan pek de fark bulunmuyor.

Dünya çap?nda 350 USD’dan sat??a sunulan cihaz, bir çok ki?i taraf?ndan pahal? bulunmu? ve istenilen sat?? rakamlar?n? yakalayamam??t?. Apple’?n y?l içinde tan?t?lmas? beklenen, iWatch isimli ak?ll? saatinin 299 USD’dan sat??a ç?kaca?? dedikodular? yüzünden Samsung, ezeli rakibi ile yar??abilmek için daha agresif bir fiyat politikas? benimseyecek gibi gözüküyor. Bakal?m Samsung cihaz?n fiyat?n? 199 USD seviyesine çekebilecek mi?

Esnek Ekran ile Gelebilir

Kore gazetesi ETNews’ta yer alan habere göre Samsung Galaxy Gear 2’yi Mobil Dünya Kongresi’nde tan?tacak ve cihaz esnek ekrana sahip olacak. Daha güçlü bir batarya ile gelecek olan cihaz?n, önceki modele göre çok daha dikkat çekici bir tasar?ma sahip olaca?? söyleniyor..


0 Yorumlar