Google-plus-hangouts

Google, Google I/O etkinli?inde uygulamalar?n? hiç ara vermeden tan?tmaya devam ediyor. Google sesli arama ve Play Music uygulamalar?n? bir günde bizlere sunarken günün sonunda tan?tt??? bir ba?ka özelli?i de Google Hangouts olmu?tu. Google Chrome üzerinden sesli arama özelli?ini önümüzdeki güncelleme ile getirecek olan Google, Google+ üyeli?i olan kullan?c?lara ayr?cal?k tan?yacak. iOS, Android ve web platformlar?nda çal??acak olan uygulama Google’? da art?k anl?k mesajla?ma sektörü içine sokuyor. Google Hangouts ayn? Whatsapp ve Viber tarz? bir program.

Ancak ?öyle bir ?ey var ki sundu?u özellikler bak?m?ndan ayn? gibi gözükse de Hangouts’u Whatsapp ve Viber’dan ay?ran as?l özellikler altyap?da bar?n?yor. Uygulama zaten aylard?r bulunuyordu, ancak web ortam?ndayd? ve neredeyse kimsenin haberi yoktu. Bu sefer bir telefon uygulamas? haline getirildi. Art?k Google Hangouts’u web, Android ve iOS i?letim sistemine sahip olan tüm cihazlarda kullanabileceksiniz. Uygulama sadece WiFi ba?lant?s? olan yerlerde çal???yor, yani mobilden internet paketiniz ile görüntülü konu?ma yapamayacaks?n?z ama foto?raf, video ve anl?k mesaj gönderebilirsiniz.

Google Hangouts indir iOS
Google Hangouts indir Android
Google Hangouts indir Google Chrome eklentisi ?eklinde


0 Yorumlar